Tüp Bebek Uygulaması

  Tüp Bebek Uygulaması (Ivf) İstanbul

  1930’lu yıllarda başlamış olan tüp bebek uygulamasında ilk canlı doğum 1978 yılında İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. İlerleyen teknoloji ve artan tecrübenin yardımıyla tüp bebek uygulamasında başarı oranları günden güne artmaktadır. Belli ilaçlar yardımıyla anne adayında oluşturulup ultrason ile toplanan yumurtalar ile baba adayından alınan sperm örneğinin laboratuvar ortamında birleştirilerek, döllenmesi ve ardından seçilen kaliteli embriyoların 3 ya da 5. Gün (blastokist) anne adayının rahmine yerleştirilmesi işlemi tüp bebek uygulaması olarak adlandırılır. Toplanan embriyoların sayısı, kalitesi ve hangi gün anne adayının rahmine yerleştirileceği gibi faktörler hastadan hastaya değişebilmektedir. Her hasta tedaviye farklı sonuç vereceği için başarı da hastadan hastaya farklılık gösterir. Herhangi bir işlem olmaksızın normal adet döneminde çocuk sahibi olma olasılığı sağlıklı anne baba adayları için %25-30 civarında iken tüp bebek sikluslarında bu oran %40-45’e ulaşır.

  Tüp bebek uygulamasında izlenen adımlar aşağıdaki sıralanmıştır.

  • Tüp bebek tedavisi yumurtalıkların uyarılarak folikül geliştirilmesi ile başlar.
  • Yumurtalar, anne adayının yumurtalıklarının olgunlaşma sağlayan HCG hormonu iğnesi ile tetiklenmesini takiben 30-35 saat sonra toplanır.
  • Olgunlaşan yumurtaların toplandığı gün baba adayından sperm örneği alınır.
  • Yumurtaya enjekte edilecek olan sperm örneklerinden en iyi ve kaliteli olanlar özel bir sıvıyla yıkama işlemine tabi tutularak seçilir.
  • Yumurtaların olgunlaşma seviyesi, baba adayından alınmış ve gerekli işlemlerden geçmiş spermin enjekte edilebilmesi için tespit edilir.
  • Mikroenjeksiyon yöntemi ile seçilmiş olan spermler olgunlaşmış olan yumurtalara uygun dönemde enjekte edilir.
  • Mikroskop yardımı ile seçilen spermler direkt olarak yumurta içerisine yerleştirilir.
  • Sağlıklı gelişebilmeleri için embriyolar uygun ortam koşullarını içeren özel sıvılar içerisinde tutulur.
  • Anne adayından alınan yumurtaların başarıyla döllenip döllenmediğinin anlaşılabilmesi için birtakım testler yapılır.
  • Döllenme başarılı olmuşsa embriyonun bölünmesi işlemine geçilir.
  • Embriyonun bölünmesinin ardından 36-48 saat içinde dört, 72 saat sonra ise sekiz hücreye ulaşılır.
  • En iyi ve kaliteli embriyonun seçilebilmesi ve anne adayının rahiminde kalma oranının arttırılması için özel kateterler yardımıyla gerçekleştirilen embriyo transferi, blastokist döneminde (5. gün) yapılır.
  • Yeterli kalite ve sayıda embriyo oluşmaması durumunda yeterli gelişim sağlayan embriyolar üçüncü günde de anne rahmine yerleştirilebilir.
  • Anne adayı, tüp bebek tedavisinin tamamlanmasının ardından 45-60 dakika arasında dinlendirildikten sonra taburcu edilir.
  • Tüp bebek tedavisine başlayan anne adaylarının fazla yorulmamaları, ağır egzersiz yapmamaları ve ağır kaldırmamaları gerekir.
  • Ayrıca tedavinin ardından anne adayının dengeli ve düzenli beslenerek doktor tarafından verilmiş olan ilaçları düzenli kullanmaları da büyük önem taşır.
  • Kanda gebelik hormonu ölçülmesini sağlayan Beta HCG testi tedaviden 10-15 gün sonra anne adayına uygulanır ve test pozitif çıkmışsa eğer anne adayına birkaç gün sonra tekrar testler yapılarak hormon artışları kontrol edilir.
  • Anne adayına yapılan Beta HCG testinden 8-10 gün sonra, rahimde gebelik kesesinin görülmesine olanak tanıyan ultrasonografi yapılara gebeliğin oluşup oluşmadığı anlaşılır.

  Tüp bebek uygulaması için üst sınır bulunmamaktadır. Ancak en yüksek gebe kalma şansı ilk üç uygulamada bulunur. Gebe kalınamayacağı anlamına gelmemekle birlikte ilk üç uygulamanın ardından hamile kalma şansı azalır. Tüp bebek uygulaması yapılan anne adaylarının %75-80’inde başarıya ulaşılırken yalnızca %25-30’unda ileri teknoloji ve denemelere rağmen başarı sağlanamamaktadır.

  Call Now Button